กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91

รายละเอียดตามเอกสาร
Download
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
https://drive.google.com/file/d/1CyZhF8vbwi0j8RI2XBrCd64c47ntIeLJ/view?usp=sharing
92
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/101e5Y_oxQW_7luM4JS1kwph98D8xaU4-/view?usp=sharing
93
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี สนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/14aYoKMQVxLwaOJ3pPV_hrF9HTSU3u1Hr/view?usp=sharing
94
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1IczVcpCAgCIIRt2bzUKNXccCQgXq__Bh/view?usp=sharing
96
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ)
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/10teb-Kd1UYpWdJ2NvbLe6PuyErWMn0dC/view?usp=sharing
97
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1aSWiJSbuL5B_22Iqwawz2K7rNZMPolRI/view?usp=sharing
99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1EtJgnwwP-ApZkxVjUr6XiC1a1sY3JXsG/view?usp=sharing
100
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรอง ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
ในรูปแบบ Web Application   ‘MENTAL HEALTH CHECK UP V.2’   
ทางเว็ปไซต์ http://covid19.mhc7.go.th 
เพื่อให้ประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง     โดยทราบผลการประเมินทันที  และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โทร. 0 3232 8101-107 ต่อ 404 , 405

หน้า: 1 ... 8 9 [10]