กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
22
แผนการจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 สสอ.จอมบึง วัสดุ/งานบ้าน/คอม
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1Udm2mZl72RfMsANg27QGaMdWxAa1BjqA/view?usp=sharing
24
รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ราชบุรี
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1A8MSxfnXHwdX6ak7mh_j58le8Ic064qK/view?usp=sharing
27
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ราชบุรี
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1yG9IA19eAcVhMgEbQjX6PVHLH2IKMNMc/view?usp=sharing
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10