กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติม
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1Ju4oc8xMlw0kOJ470yGgwj3qFMiSjvGH/view?usp=sharing
13
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1PzLvLTCMbqtjj1w8f52wrnbfpU2xNqSF/view?usp=sharing
14
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1ohlKL5EsZcd1Dz55WpMuF2y3GGeps-4y/view?usp=sharing
17
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เรื่องแนวทางมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2564

19
ขอเชิญชวนจนท. โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี  ปีงบประมาณ 2564

 รอบแรก ส่งผลงานภายใน  2 เมษายน 2564
 รอบ2    ประกวด วันที่ 27 เมษายน 2564
รายละเอียดตามเอกสาร
Download
https://drive.google.com/file/d/1Grj221_xH08Nkutqkvdv_HsAs6bZNANZ/view?usp=sharing
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10