ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์ (LOGO)

ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข (Ministry Of Public Health)

*** กรุณาอ่านก่อนนำไปใช้ ***
ไฟล์ download ประกอบด้วย .ai .png .psd และ font ทั้งนี้ขอให้อ่านรายละเอียด การใช้ตราอัตลักษณ์ก่อนนำไปใช้

ตราอัตลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Province Health Office)

ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
ตราอัตราลักษณ์ สสจ. (.png) ขนาด 1200 X 1200 pixel 551 KB Download
ตราอัตราลักษณ์ สสจ. (.png) ขนาด 800 X 800 pixel 308 KB Download
ตราอัตราลักษณ์ สสจ. (.png) ขนาด 450 X 450 pixel 146 KB Download
ตราอัตราลักษณ์ สสจ. (.png) ขนาด 250 X 250 pixel 71 KB Download