ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

06 ส.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 86/2564 วันที่ 7 ส.ค. 64 (ยุทธฯ)
29 ก.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้ง 7/2564 (ยุทธฯ)
23 ก.ค. 64 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่งเสริม)
20 ก.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 85/2564 วันที่ 20 ก.ค.64 (ยุทธฯ)
19 ก.ค. 64 แนวทางการประเมินการขึ้นทะเบียนบริการแพท (แพทย์แผนไทย)
19 ก.ค. 64 สรุปข้อมูลการประเมินตนเองด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อขึ้นทำเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แพทย์แผนไทย)
13 ก.ค. 64 แบบฟอร์มการสำรวจ องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร ที่มีประสบการณ์ใช้ประโยชน์จริงในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกัน หรื (แพทย์แผนไทย)
06 ส.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 84/2564 วันที่ 13 ก.ค.64 (ยุทธฯ)
11 ก.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 83/2564 (ยุทธฯ)
06 ก.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 82/2564 (ยุทธฯ)
05 ก.ค. 64 แนวทางการจัดการระบบวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ (คบส.)
05 ก.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2564 (ยุทธฯ)
29 มิ.ย. 64 การใช้งานแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ(Blue Book Application) (ส่งเสริม)
28 มิ.ย. 64 หนังสือมอบอำนาจดำเนินการขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้าครอบครอง ยส.5 (แพทย์แผนไทย)
28 มิ.ย. 64 มาตรฐานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (แพทย์แผนไทย)
28 มิ.ย. 64 เอกสารคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย)
28 มิ.ย. 64 เอกสารขออนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) (แพทย์แผนไทย)
26 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัดราชบุรี 26 มิ.ย.64 (ยุทธฯ)
22 มิ.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 81/2564 (ยุทธฯ)
17 มิ.ย. 64 แบบรายงานงานไตรมาสที่ 3 (รอบ9เดือน) ปี2564 (แพทย์แผนไทย)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
ดูเพิ่มเติม และตรวจสอบรหัส

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี