รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง คู่มือคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย และสมุดประจำตัวผู้ป่วยที่ใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 20 พ.ค. 2564 21:01:36 คู่มือคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย.pdf (6249 KB) 2
2 20 พ.ค. 2564 21:02:07 สมุดประจำตัวผู้ป่วยที่ใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์.pdf (20357 KB) 2