รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง QRcode สื่อให้ความรู้คำแนะนำการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรสำหรับโควิด – 19
รายละเอียด QRcode สื่อให้ความรู้คำแนะนำการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรสำหรับโควิด – 19
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 28 เม.ย. 2564 11:43:36 flowchart ฟ้าทะลายโจร.jpg (242 KB) 0
2 28 เม.ย. 2564 11:43:51 โปสเตอร์ยาฟ้าทะลายโจร.jpg (147 KB) 0
3 28 เม.ย. 2564 11:44:09 คำแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับบุคลากรทา.pdf (3464 KB) 0