รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง กรอบอัตรากำลัง 2560
รายละเอียด 1. กรอบอัตรากำลัง สสจ.ราชบุรี และ เขตสุขภาพที่ 5 2560
2. กรอบอัตรากำลัง สสอ 2560
3 กรอบอัตรากำลัง รพศ. รพท 2560
4. กรอบอัตรากำลัง รพช 2560
5. กรอบอัตรากำลัง รพ.สต 2560
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 3 พ.ย. 2560 14:48:59 หนังสือราชการ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 2560.pdf (186 KB) 1433
2 3 พ.ย. 2560 14:01:28 กรอบอัตรากำลัง สสจ.ราชบุรี และ เขตสุขภาพที่ 5 - 2560.pdf (167 KB) 1160
3 3 พ.ย. 2560 14:01:58 กรอบอัตรากำลัง สสอ เขต 5 (S) - 2560.pdf (233 KB) 511
4 3 พ.ย. 2560 14:02:07 กรอบอัตรากำลัง สสอ เขต 5 (M) - 2560.pdf (323 KB) 693
5 3 พ.ย. 2560 14:02:28 กรอบอัตรากำลัง สสอ เขต 5 (L) - 2560.pdf (380 KB) 439
6 3 พ.ย. 2560 14:03:31 กรอบอัตรากำลัง รพศ.ราชบุรี 2560.pdf (717 KB) 630
7 3 พ.ย. 2560 14:03:45 กรอบอัตรากำลัง รพท.บ้านโป่ง 2560.pdf (568 KB) 549
8 3 พ.ย. 2560 14:03:54 กรอบอัตรากำลัง รพท.ดำเนินสะดวก 2560.pdf (567 KB) 638
9 3 พ.ย. 2560 14:04:03 กรอบอัตรากำลัง รพท.โพธาราม 2560.pdf (564 KB) 745
10 3 พ.ย. 2560 14:04:25 กรอบอัตรากำลัง รพช.เจ็ดเสมียน 2560.pdf (199 KB) 847
11 3 พ.ย. 2560 14:04:33 กรอบอัตรากำลัง รพช.บางแพ 2560.pdf (198 KB) 674
12 3 พ.ย. 2560 14:04:41 กรอบอัตรากำลัง รพช.บ้านคา 2560.pdf (198 KB) 844
13 3 พ.ย. 2560 14:04:50 กรอบอัตรากำลัง รพช.ปากท่อ 2560.pdf (199 KB) 789
14 3 พ.ย. 2560 14:05:06 กรอบอัตรากำลัง รพช.วัดเพลง 2560.pdf (198 KB) 686
15 3 พ.ย. 2560 14:06:59 กรอบอัตรากำลัง รพช.สวนผึ้ง 2560.pdf (198 KB) 541
16 3 พ.ย. 2560 14:07:05 กรอบอัตรากำลัง รพร.จอมบึง 2560.pdf (199 KB) 608
17 3 พ.ย. 2560 14:07:16 กรอบอัตรากำลัง รพ.สต. เขต 5 ขนาด S 2560.pdf (1475 KB) 606
18 3 พ.ย. 2560 14:07:23 กรอบอัตรากำลัง รพ.สต. เขต 5 ขนาด M 2560.pdf (2035 KB) 567
19 3 พ.ย. 2560 14:07:30 กรอบอัตรากำลัง รพ.สต. เขต 5 ขนาด L 2560.pdf (1111 KB) 553