รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 92/2564 วันพุธที่ 8 ก.ย.64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 8 ก.ย. 2564 13:44:43 2.1 Liaison-สรุปประเด็นข้อสั่งการ EOC เขต ครั้งที่ 72_2564.pdf (261 KB) 2
2 8 ก.ย. 2564 13:44:53 2.2 Liaison-สรุปประเด็นข้อสั่งการ EOC เขต ครั้งที่ 73_2564.pdf (272 KB) 2
3 8 ก.ย. 2564 13:45:05 2.3 liaison-สรุปประเด็นข้อสั่งการ EOC เขต ครั้งที่ 74_2564.pdf (921 KB) 2
4 8 ก.ย. 2564 13:54:35 3.1 บ้านโป่ง-รายงานการสอบสวนkkb เบิกไพร8สค.pdf (518 KB) 2
5 8 ก.ย. 2564 13:54:45 3.1.2 บ้านโป่ง-จำนวนผู้ป่วย5รายใหม่ในโรงงาน.pdf (43 KB) 2
6 8 ก.ย. 2564 13:55:08 3.1.3 บ้านโป่ง-บริษัทสยามคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.pdf (473 KB) 2
7 8 ก.ย. 2564 13:45:17 3.2 โพธาราม-Cluster CJ 8 ก.ย.64.pdf (1499 KB) 2
8 8 ก.ย. 2564 14:20:45 3.3.0 เมือง-แบบรายงานแผนคัดกรองเชิงรุก AS อำเภอเมือง.pdf (180 KB) 2
9 8 ก.ย. 2564 14:20:56 3.3.1 เมือง-แบบรายงานการสอบสวน Cluster ราชบุรี โรงงานหม้อน.pdf (796 KB) 2
10 8 ก.ย. 2564 14:21:08 3.3.2 เมือง-การดำเนินงานควบคุมโรคในครัสเตอร์ บริษัทพ.pdf (102 KB) 2
11 8 ก.ย. 2564 14:11:05 3.4.0 ดำเนิน-แบบรายงานแผนคัดกรองเชิงรุก AS.pdf (113 KB) 2
12 8 ก.ย. 2564 14:10:56 3.4 ดำเนิน-สถานที่เสี่ยง.pdf (54 KB) 2
13 8 ก.ย. 2564 13:45:46 3.4.1 ดำเนิน-แบบรายงานการสอบสวน_Cluster_ราญากรีน.pdf (345 KB) 2
14 8 ก.ย. 2564 13:45:57 3.4.2 ดำเนิน-แบบรายงานการสอบ Cluster มังกรทิพย์.pdf (752 KB) 2
15 8 ก.ย. 2564 13:46:09 3.4.3 ดำเนิน-แบบรายงานการสอบสวน_Cluster_เอ็นซีโคโคนัท.pdf (95 KB) 2
16 8 ก.ย. 2564 13:46:21 3.4.4 ดำเนิน-แบบรายงาน Cluster แกรนด์สยาม.pdf (391 KB) 2
17 8 ก.ย. 2564 13:46:35 3.6.1 วัคซีน-รายงานฉีดวัคซีนโควิด ราชบุรี_EOC จังหวัด (7 ก.ย.pdf (585 KB) 2
18 8 ก.ย. 2564 13:46:48 3.6.2 วัคซีน-EOCจังหวัด 64-9-6.pdf (646 KB) 2
19 8 ก.ย. 2564 13:47:10 3.6.3 วัคซีน-รพศ,รพท แนวทางการออกเอกสารรับรองการออกเอก.pdf (110 KB) 2