รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 89/2564 วันที่ 25 ส.ค. 64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 ส.ค. 2564 12:46:05 2.1 ข้อสั่งการ EOC จังหวัด วันที่ 18 สิงหาคม 2564.pdf (297 KB) 2
2 25 ส.ค. 2564 12:46:16 2.2 ผลการติดตามข้อสั่งการ EOC จังหวัด 18 สค 64.pdf (153 KB) 2
3 25 ส.ค. 2564 12:46:29 2.3 สรุปประเด็นข้อสั่งการ EOC ครั้งที่ 70_2564.pdf (275 KB) 2
4 25 ส.ค. 2564 13:13:48 3.1 SAT-ราชบุรี- 25 ส.ค. 64 EOC จังหวัด 1.pptx.pdf (1508 KB) 2
5 25 ส.ค. 2564 12:56:47 3.2-planning-IAP Week16และผลการดำเนินการ wk.15.pdf (613 KB) 2
6 25 ส.ค. 2564 15:37:59 3.2.2 planning-ฉีดรวมรายวัน ณ 240864.pdf (74 KB) 2
7 25 ส.ค. 2564 12:57:10 3.3 วัคซีน-use-EOCจังหวัด 64-8-24.pdf (686 KB) 2
8 25 ส.ค. 2564 13:01:47 3.5 case mangemen-สถานการณ์เตียง จากโปรแกรม Coward จังหวัดราชบุรี.pdf (1834 KB) 2
9 25 ส.ค. 2564 13:01:58 3.6 ศูนย์ประสาน25 ส.ค 64.pdf (550 KB) 2
10 25 ส.ค. 2564 13:30:31 3.7 สุขภาพจิต-รายงาน MCATT 23 ส.ค. 64.pdf (268 KB) 2
11 25 ส.ค. 2564 15:38:46 25สค operation.pdf (359 KB) 2