รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 88/2564 วันที่ 18 ส.ค. 64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 16 ส.ค. 2564 14:30:56 87.สรุปข้อสั่งการ EOC สสจ.ราชบุรี วันส.ที่ 10-8-64 ครั้งที่ 87-2564.pdf (336 KB) 4
2 18 ส.ค. 2564 10:41:59 2.1 สรุปประเด็นข้อสั่งการ EOC เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 68_2564.pdf (266 KB) 4
3 18 ส.ค. 2564 10:42:13 แบบรายงานตามข้อสั่งการ EOC เขต5 ครั้งที่ 68.xlsx (35 KB) 4
4 18 ส.ค. 2564 10:42:56 Planning Wk 15 สสจ.ราชบุรี- แผนเผชิญเหตุ (16 - 22 สค 64).pdf (1563 KB) 4
5 18 ส.ค. 2564 10:43:13 planning-1 อำเภอ-แผนปฏิบัติการควบคุมการระบาดโรคติด.pdf (535 KB) 4
6 18 ส.ค. 2564 10:43:51 ตารางเป้าหมายการฉีดวัคซีนจังหวัดราชบุรี.pdf (276 KB) 4
7 18 ส.ค. 2564 10:44:07 แผนการให้บริการฉีดวัคซีน ประจำเดือนสิงหา.pdf (444 KB) 4
8 18 ส.ค. 2564 10:45:34 SAT-ราชบุรี- 18 ส.ค. 64 EOC จังหวัด.pdf (1973 KB) 4
9 18 ส.ค. 2564 10:45:47 18สค operation.pdf (1561 KB) 4
10 18 ส.ค. 2564 10:46:06 3.4 สถานการณ์เตียง จากโปรแกรม Coward จังหวัดราชบ.pdf (1899 KB) 4
11 18 ส.ค. 2564 10:46:34 ศูนย์ประสาน.pdf (641 KB) 4
12 18 ส.ค. 2564 10:46:54 ภารกิจวัคซีน.pdf (471 KB) 4
13 18 ส.ค. 2564 10:47:06 ตารางmoniterการฉีดวัคซีน22.xlsx (12 KB) 4
14 18 ส.ค. 2564 10:47:24 ประเด็นวัคซีน pfizer.pdf (423 KB) 4
15 18 ส.ค. 2564 10:47:46 3.8 รายงาน MCATT 17 ส.ค. 64.pdf (1951 KB) 4
16 18 ส.ค. 2564 10:48:03 สรุปรายงานแผนช่วยเพื่อน 18-08-64.pdf (619 KB) 4
17 18 ส.ค. 2564 10:48:26 ภารกิจ PIO.pdf (1561 KB) 4