รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 82/2564
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 5 ก.ค. 2564 11:48:29 81.สรุปข้อสั่งการ EOC สสจ.ราชบุรี วันที่ 22-06-64 ครั้งที่81-2564.pdf (468 KB) 0
2 6 ก.ค. 2564 11:16:06 2. สถานการณ์ COVID-SAT-6 กค.pdf (1236 KB) 0
3 6 ก.ค. 2564 11:16:38 3.3.0รายงานcovid 5 กค 64 ส่ง 00.00 น.pdf (87 KB) 0
4 6 ก.ค. 2564 11:16:52 3.3.1รายงานโควิดsevere 6 ก.ค 64.pdf (649 KB) 0
5 6 ก.ค. 2564 11:17:12 3.3.2 สถานการณ์เตียง จากโปรแกรม Coward จังหวัดราชบุรี.pdf (650 KB) 0
6 6 ก.ค. 2564 11:17:37 3.3.3รายงาน MCATT 5 ก.ค.64.pdf (89 KB) 0
7 6 ก.ค. 2564 11:17:47 3.4 EOC-PIO.pdf (558 KB) 0
8 6 ก.ค. 2564 11:18:07 3.5 วัคซีน-EOCจังหวัด-6-7-64.pdf (621 KB) 0