รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 81/2564
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 21 มิ.ย. 2564 11:23:38 80.สรุปข้อสั่งการ EOC สสจ.ราชบุรี วันที่ 15-06-64 ครั้งที่80-2564.pdf (461 KB) 4
2 22 มิ.ย. 2564 15:06:06 รายงานสถานการณ์ จังหวัดราชบุรี.pptx (21983 KB) 4
3 22 มิ.ย. 2564 15:06:39 รายงานcovid 22 มิย 64 ส่ง 15น.pptx (756 KB) 4
4 22 มิ.ย. 2564 15:06:56 3.3.2 .สรุป รายงานบริหารจัดการเตียง Covid ราชบุรี 22.pdf (159 KB) 4
5 22 มิ.ย. 2564 15:07:09 3.3.3 รายงาน MCATT 21 มิ.ย.64.pdf (154 KB) 4
6 22 มิ.ย. 2564 15:07:32 3.5 ผลการฉีดวัคซีนและ AEFI.pptx (1314 KB) 4