รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน Health Literate School เพื่อหนูสุขภาพดี
รายละเอียด ประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 19 มี.ค. 2564 14:08:46 คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf (2404 KB) 0
2 19 มี.ค. 2564 14:09:20 สไลด์บรรยาย หัวข้อ รหัสลับฟันดี.pdf (4029 KB) 0
3 19 มี.ค. 2564 14:13:52 สไลด์บรรยาย หัวข้อ นโยบาบ และแนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ.pptx (5565 KB) 0
4 19 มี.ค. 2564 14:14:33 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ.pptx (14608 KB) 0
5 22 มี.ค. 2564 11:04:00 การพัฒนา รร.รอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf (11505 KB) 0
6 22 มี.ค. 2564 11:10:08 รร.สุขบัญญัติ ยุว อสม..pdf (4267 KB) 0
7 22 มี.ค. 2564 11:10:57 รร.สุขบัญญัติ ยุว อสม..pptx (5620 KB) 0
8 23 มี.ค. 2564 11:28:28 ออกกำลังกาย.pptx (5465 KB) 0
9 23 มี.ค. 2564 11:30:17 โภชนาการ.pdf (4876 KB) 0
10 23 มี.ค. 2564 13:32:15 ฉลากโภชนาการ.pptx (15897 KB) 0
11 26 มี.ค. 2564 21:46:04 ภาพ.jpg (3101 KB) 0