รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลระบาด ระลอกใหม่
อัปเดตล่าสุด : พ. 04 ส.ค. 2564
ผู้ป่วยรายใหม่
+350 ราย
ติดเชื้อสะสม
6253 ราย
กำลังรักษา
3330 ราย
หายแล้ว
2865 ราย
เสียชีวิต
2 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
0 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
0 ราย
ข้อมูลระบาดรอบแรก (ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2563)
ติดเชื้อสะสม
9 ราย
หายแล้ว
8 ราย
เสียชีวิต
1 ราย
เฝ้าระวังครบ
557 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ
อายุน้อยสุด
2 เดือน
อายุมากที่สุด
97 ปี
อายุเฉลี่ย
37 ปี
ชาย
242 ราย
หญิง
392 ราย
สถิติรายวัน (ย้อนหลัง 30 วัน)
เอกสารเผยแพร่
infographic
ดูรูปเพิ่มเติม