ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ปฏิทินแสดงข้อมูลการจองห้องประชุม

รายละเอียดแถบสถานะ
รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ
อนุมัติแล้ว
= สสจ.ราชบุรีเป็น HOST / = เป็นผู้เข้าร่วม (ไม่ใช่ HOST)
* คลิกที่แถบการจอง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
** ระบบจะแสดงข้อมูลการจองย้อนหลัง 60 วัน
*** หากมีข้อสงสัย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง สามารถแจ้งติดต่อได้ที่ "กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ราชบุรี" เบอร์ติดต่อ 032-328101 ต่อ 311

เขียนใบจองห้องประชุม

กรุณาเลือกห้องประชุมก่อน

*ถ้าเป็น HOST กรุณาเลือก ZOOM เท่านั้น

* ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนทำการบันทึกข้อมูล น่ะค่ะ
** หากต้องการแจ้ง "แก้ไข" หรือ "ยกเลิกการจอง" ให้โทรประสานที่ "กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ราชบุรี" โทร 032-328101 ต่อ 311