ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ปฏิทินแสดงข้อมูลการจองห้องประชุม

รายละเอียดแถบสถานะ
รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ
อนุมัติแล้ว
* คลิกที่แถบการจอง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
** ระบบจะแสดงข้อมูลการจองย้อนหลัง 60 วัน
*** หากมีข้อสงสัย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง สามารถแจ้งติดต่อได้ที่ "กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ราชบุรี" เบอร์ติดต่อ 032-328101 ต่อ 311

เขียนใบจองห้องประชุม

กรุณาเลือกห้องประชุมก่อน
* Zoom ในที่นี้ หมายถึงกรณีเราเป็นผู้จัดการประชุม(Host) หากเป็นแค่ผู้เข้าร่วม ไม่ต้องเลือกใช้ Zoom น่ะครับ
** Zoom จะใช้ได้แค่ห้องประชุมเดียว ในช่วงเวลาเดียวกัน
*** หากมีผู้ใช้งาน Zoom ในช่วงเวลาที่ท่านต้องการใช้แล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้ได้
**** หากจำเป็นต้องใช้จริงๆ ให้ติดต่องาน ICT
* หัวข้อ "สีแดง" คือต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
** ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนทำการบันทึกข้อมูล น่ะค่ะ
*** หากต้องการแจ้ง "แก้ไข" หรือ "ยกเลิกการจอง" ให้โทรประสานที่
*** "กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ราชบุรี" โทร 032-328101 ต่อ 311