ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

19 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 108/2564 วันอังคารที่ 19 ต.ค. 2564 (ยุทธฯ)
18 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 107/2564 วันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 2564 (ยุทธฯ)
15 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 106/2564 วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
19 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 106/2564 วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
15 ต.ค. 64 คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบบูรณาการ (แพทย์แผนไทย)
19 ต.ค. 64 แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แบบประคับประคองแบบบูรณาการ (สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ) (แพทย์แผนไทย)
12 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 105/2564 วันอังคารที่ 12 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
11 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 104/2564 วันจันทร์ที่ 11 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
08 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 103/2564 วันศุกร์ที่ 8 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
07 ต.ค. 64 แบบฟอร์มขอรับค่าเสียหายฯ (SP&EMS)
06 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 102/2564 วันพุธที่ 6 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
04 ต.ค. 64 หนังสือกัญชาตำรับอาหารไทย (แพทย์แผนไทย)
04 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 101/2564 วันจันทร์ที่ 4 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
01 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 100/2564 วันศุกร์ที่ 1 ต.ค.64 (ยุทธฯ)
27 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 99/2564 วันจันทร์ที่ 27 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
22 ก.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการดูแลคนพิการส่วนราชบุรี (ส่งเสริม)
19 ต.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 98/2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
21 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 97/2564 วันจันทร์ที่ 20 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
17 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 96/2564 วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
16 ก.ย. 64 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค (11 สิงหาคม 2564) (NCD)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
ดูเพิ่มเติม และตรวจสอบรหัส

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี