ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

21 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 98/2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
21 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 97/2564 วันจันทร์ที่ 20 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
17 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 96/2564 วันศุกร์ที่ 17 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
16 ก.ย. 64 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค (11 สิงหาคม 2564) (NCD)
20 ก.ย. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้ง 9/2564 (ยุทธฯ)
14 ก.ย. 64 แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ยุทธฯ)
15 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 95/2564 วันพุธที่ 15 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
13 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 94/2564 วันจันทร์ที่ 13 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
10 ก.ย. 64 แบบรายงานไตรมาสที่4 (แพทย์แผนไทย)
10 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 93/2564 วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
09 ก.ย. 64 แบบฟอร์มโครงการขอรับสนับสนุนงบพัตนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 (ยุทธฯ)
08 ก.ย. 64 แบบฟอร์มการลงทะเบียนฉีดวัดซีน Moderna สภากาชาดไทย (คบส.)
06 ก.ย. 64 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2565 (แพทย์แผนไทย)
08 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 92/2564 วันพุธที่ 8 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
06 ก.ย. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สสจ.ราชบุรี ครั้งที่ 91/2564 วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.64 (ยุทธฯ)
29 ส.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 90/2564 วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 64 (ยุทธฯ)
02 ก.ย. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้ง 8/2564 (ยุทธฯ)
24 ส.ค. 64 ประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนพระราชทาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) (ส่งเสริม)
25 ส.ค. 64 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 89/2564 วันที่ 25 ส.ค. 64 (ยุทธฯ)
23 ส.ค. 64 องค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
ดูเพิ่มเติม และตรวจสอบรหัส

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี