ทะเบียน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 

รายงานโรคเรื้อรัง (NCD)
 

สถิติการอัปโหลด/
นำเข้าข้อมูล
โรคเรื้อรัง
 

เกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลโรคเรื้อรัง
 

ชุดมาตรฐานข้อมูล
NCD Kalasin Model
ปีงบประมาณ 2555

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ excel
 

KM
โรคเรื้อรัง

 


 
โครงสร้างฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2555
ปรับปรุงล่าสุด: 1 ตุลาคม 2554
 
ลำดับ แฟ้ม รายละเอียด
1. NCDPERSON ข้อมูลบุคคล ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบและบุคคลนอกเขตรับผิดขอบที่มารับบริการ
2. NCDSCREEN ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของบุคคลที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ
3. NCDSERVICE ข้อมูลการมารับบริการของบุคคลทุกคน ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบและบุคคลนอกเขตรับผิดขอบที่มารับบริการ
4. NCDCHRONIC ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
5. NCDLAB ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
6. NCDDRUG ข้อมูลการให้เวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
7. NCDPROCED ข้อมูลการให้บริการหัตถการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
8. NCDIPD ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยสาเหตุจากภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน ความดัน
9. NCDIDX ข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน ความดัน

 
PROVIS เวอร์ชั่น 7.0.0.20110920 
Supports all JavaScript-Enabled Browsers.
Best view with Resolution 1024 x 768 pixels.
Copyright 2004-2011 Information and Communication Technology Center. MOPH.
Comments & Suggestions: mophprovis[-AT-]gmail.com
For more information: http://provis.moph.go.th/