เอกสารดาวโหลด

กิจกรรม กลุ่มงาน
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารชำระค่าธรรมเนียมฯ สถานพยาบาล 2562 (อัพเดทล่าสุด : 17/9/2561) คบส เอกสารแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 (ยังไม่มีเอกสาร) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
(ร่าง) PA 62 (อัพเดทล่าสุด : 7/9/2561) SP เอกสารเผยแพร่
แนวทางการตรวจประเมินโรงพยาบาล (อัพเดทล่าสุด : 3/9/2561) คบส เอกสารแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ระยะ 4 ปี (อัพเดทล่าสุด : 27/8/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 (อัพเดทล่าสุด : 20/8/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
การประชุมรับฟังชี้แจงนโยบายด้านสาธารณสุข (อัพเดทล่าสุด : 31/8/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
ภาพรับเกียติบัตรการอบรม Cousellimg (อัพเดทล่าสุด : 16/8/2561) ส่งเสริม เอกสารเผยแพร่
สปอตวิทยุโรคไขเลือดออก (อัพเดทล่าสุด : 6/8/2561) คร เอกสารเผยแพร่
เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย (อัพเดทล่าสุด : 1/8/2561) แพทย์แผนไทย เอกสารประกอบการประชุม
กำหนดการโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแพทย์แผรไทย (อัพเดทล่าสุด : 31/7/2561) แพทย์แผนไทย เอกสารประกอบการประชุม
อบรมให้คำปรึกษาวันที่ 3 (อัพเดทล่าสุด : 26/7/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
อบรมให้คำปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ 24 กค.61 (อัพเดทล่าสุด : 23/7/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 (อัพเดทล่าสุด : 19/7/2561) ยุทธฯ เอกสารเผยแพร่
ฟอร์ม รายงานผลการพิจารณาจัดหาคอมพิวเตอร์ (อัพเดทล่าสุด : 17/7/2561) ยุทธฯ เอกสารแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561 (อัพเดทล่าสุด : 18/7/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม
การกำหนดกลยุทธ์ และจัดทำตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายในแผนพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562) (อัพเดทล่าสุด : 16/7/2561) ยุทธฯ เอกสารแบบฟอร์ม
ประชุม pm วัยเรียนวัยรุ่น (อัพเดทล่าสุด : 11/7/2561) ส่งเสริม เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารประกอบการอบรม Palliative care for CKD ปี2561 (อัพเดทล่าสุด : 6/7/2561) SP เอกสารประกอบการประชุม
ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (อัพเดทล่าสุด : 5/7/2561) ยุทธฯ เอกสารประกอบการประชุม