รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุมสัญจรTruma และระบบส่งต่อครั้งที่4/64
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 12 มี.ค. 2564 15:41:01 วาระการประชุม.doc (33 KB) 0
2 12 มี.ค. 2564 15:41:48 สรุปการประชุมครั้งที่3/64.doc (979 KB) 0
3 12 มี.ค. 2564 15:43:24 นำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัด.pptx (30738 KB) 0