รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการอบรม Palliative care for CKD ปี2561
รายละเอียด เอกสารประกอบการประชุม พัฒนาเครือข่ายการดูแล แบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมเอเซีย
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 6 ก.ค. 2561 10:39:25 ACP กรมการแพทย์.pdf (4860 KB) 117
2 6 ก.ค. 2561 10:43:08 End of Life Care workshop Present.pdf (3294 KB) 86
3 6 ก.ค. 2561 10:44:43 End of Life Care workshop.pdf (3344 KB) 64
4 6 ก.ค. 2561 10:51:53 ESRD AYH.pdf (10561 KB) 138