รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด ไฟล์นำเสนอสรุปการตรวจราชการ และนิเทศรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 3 คณะ +Blueprint HRP
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 5 ก.ค. 2561 14:18:42 คณะที่1.pdf (2692 KB) 116
2 5 ก.ค. 2561 14:18:57 คณะที่2.pdf (3253 KB) 147
3 5 ก.ค. 2561 14:19:11 คณะที่3.pdf (3198 KB) 93
4 5 ก.ค. 2561 14:20:05 Blueprint HRP.pdf (1976 KB) 549