รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561
รายละเอียด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ห้องประชุมชั้น 6
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 21 พ.ค. 2561 16:47:11 สรุปรายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 4 เดือนเมษายน 2561.pdf (815 KB) 167
2 31 พ.ค. 2561 16:05:18 วาระการประชุม.xlsx (18 KB) 64
3 31 พ.ค. 2561 10:53:47 3.1 PA ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์.pdf (184 KB) 80
4 31 พ.ค. 2561 16:05:52 3.2 ประกันนำเสนอ คปสจ.เดือน พ.ค.61 (1).pdf (737 KB) 35
5 31 พ.ค. 2561 12:35:37 6.1RDU พค.-61.pdf (357 KB) 45
6 30 พ.ค. 2561 13:58:27 7.1รายงานความก้าวหน้า PA สมุนไพร.pdf (290 KB) 54
7 30 พ.ค. 2561 13:58:39 7.2 ผลงานกลุ่มวัย เข้า คปสจ 31 พค 61.pdf (333 KB) 41
8 31 พ.ค. 2561 10:52:11 7.3 Presentation คปสจ 31 พค 61.pdf (308 KB) 94
9 30 พ.ค. 2561 13:58:54 7.4วัณโรค31พค61 (1).pdf (335 KB) 47
10 30 พ.ค. 2561 13:59:10 7.6 สรุปผลงาน NCD 30 พค 61.pdf (404 KB) 126
11 30 พ.ค. 2561 13:59:22 7.8 สถานการณ์การเงินการคลัง Staff ( 31 พ.ค.61).pdf (85 KB) 54
12 31 พ.ค. 2561 16:07:39 7.9 สตาฟ เม.ย.61.pdf.pdf (223 KB) 36