ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

น.พ.สุริยะ คูหะรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) อำนวยการ สูง

พ.ญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) (คนที่1)
 

น.พ.ชวนนท์ อิ่มอาบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) (คนที่2)

นายไพรัช มโนสารโสภณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 

นายพิสุทธิ์ คงขำ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
 

ว่าที่ ร.ต.สุพันธ์ ร้อยนาค

⠀⠀⠀ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ⠀⠀⠀
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328101-107, ห้องwar room 032-328108, ห้องเลขา 032-328109 แฟกซ์ 032-328110