สารประชาสัมพ้นธ์

ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
อัพเดทข้อมูล:
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

29 พ.ค. 63 trauma สัญจร (ยุทธฯ)
29 พ.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL (NCD)
27 พ.ค. 63 เตรียมความพร้อมเปิดร้านสปา-นวด (คบส)
25 พ.ค. 63 แบบฟอร์มรายงานแผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2563 (NCD)
25 พ.ค. 63 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (NCD)
29 พ.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2563 (ยุทธฯ)
18 พ.ค. 63 ประชุมรับนโยบายสุขภาพจิต (NCD)
23 พ.ค. 63 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ยุทธฯ)
13 พ.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาครั้งที่ 6/ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (NCD)
12 พ.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุม กบห. ครั้งที่2/2563 (ยุทธฯ)
08 พ.ค. 63 ขอความร่วมมือ (Covid-19) (คบส)
29 เม.ย. 63 โครงการพัฒนาสถานีตรวจสุขภาพ Health Check Point และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPACrb Ketogenic ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2563 (NCD)
27 เม.ย. 63 สรุปรายงานการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 10/2563 (ยุทธฯ)
21 เม.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 10-63 (ยุทธฯ)
15 เม.ย. 63 สรุปรายงานการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 9 ปี 2563 (ยุทธฯ)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี