สารประชาสัมพ้นธ์

link kodu
ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กายภาพ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ จำนวน 3 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รอบ 2 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
8 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์กระตุ้นกล้ามเนื้อฯ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(5บทความ) ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.

เอกสารดาวโหลด

15 ส.ค. 62 CDCU ราชบุรี (คร)
09 ส.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562 (ยุทธฯ)
05 ส.ค. 62 ประชุมอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัด ครั้งที่10/2562 (NCD)
25 ก.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ (SP)
13 ก.ค. 62 Public health Service Design in Ratchaburi July 2019 (SP)
05 ส.ค. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 (ยุทธฯ)
03 ก.ค. 62 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษา ครั้งที่ 9/2562 (NCD)
27 มิ.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัย จังหวัดราชบุรี (EMS)
27 มิ.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี2562 (แพทย์แผนไทย)
24 มิ.ย. 62 ประชุมผู้จัดการงานแม่และเด็ก ระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 2 (ส่งเสริม)
13 มิ.ย. 62 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 8/2562 (NCD)
21 มิ.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562 (ยุทธฯ)
07 มิ.ย. 62 คำของาน(สบส) (คบส)
04 มิ.ย. 62 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (งดค่ะ) (ยุทธฯ)
31 พ.ค. 62 เอกสารงาน วัยรุ่น-วัยโจ๋ (ยุทธฯ)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี